ภาควิชาชีวสถิติ มหาวิทยาลัยมหิดล
การบริการให้คำปรึกษาด้านสถิติ/สนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ
Name :

Notice: Undefined index: AdvisorNameEng in D:\xampp\htdocs\MUPHBSweb\HIBIOSclinic\advisor.php on line 51
Education :
Ph.D. (Mathematics),
B.Sc.(Mathematics) 2nd hornor,
B.P.H., Public Health Certificate
Reserach interest :
Mathematical Model for Public Health Issue,
Evaluation in Health Project
Email :
jutatip.sil@mahidol.ac.th
Remark :

วันที่
สถานะ
การดำเนินการ
13 ธ.ค. 60 กำลังดำเนินการ แสดงข้อมูล
21 ก.พ. 61 กำลังดำเนินการ แสดงข้อมูล
16 พ.ค. 61 กำลังดำเนินการ แสดงข้อมูล