ภาควิชาชีวสถิติ มหาวิทยาลัยมหิดล
การบริการให้คำปรึกษาด้านสถิติ/สนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ
Name :

Notice: Undefined index: AdvisorNameEng in D:\xampp\htdocs\MUPHBSweb\HIBIOSclinic\advisor.php on line 51
Education :
Ph.D. (Electrical Engineering),
M.Sc. (Electrical Engineering),
B.Eng. (Telecommunication Engineering)
Reserach interest :
Decision Support Systems,
Data Mining,
Artificial Intelligent,
Database Management,
Computer Networking
Email :
pichitpong.soo@mahidol.ac.th
Remark :

วันที่
สถานะ
การดำเนินการ
20 ธ.ค. 60 กำลังดำเนินการ แสดงข้อมูล
14 มี.ค. 61 กำลังดำเนินการ แสดงข้อมูล
23 พ.ค. 61 กำลังดำเนินการ แสดงข้อมูล