ภาควิชาชีวสถิติ มหาวิทยาลัยมหิดล
การบริการให้คำปรึกษาด้านสถิติ/สนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ
Name :

Notice: Undefined index: AdvisorNameEng in D:\xampp\htdocs\MUPHBSweb\HIBIOSclinic\advisor.php on line 51
Education :
Ph.D. candidate in Public Health Sciences,
Master of Science (Health Informatics),
Bachelor of Economics (Public Finance)
Reserach interest :
Email :
vanvisa.sre@mahidol.ac.th
Remark :

วันที่
สถานะ
การดำเนินการ
27 ธ.ค. 60 กำลังดำเนินการ แสดงข้อมูล
21 มี.ค. 61 กำลังดำเนินการ แสดงข้อมูล
30 พ.ค. 61 กำลังดำเนินการ แสดงข้อมูล