ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน

ID ชื่อ นามสกุล สถานะการโอนเงิน หมายเหตุ
1   ไขแสง ชูแสงสุนทร   รอหลักฐานการโอนเงิน
2   ไพโรจน์ พรหมพันใจ   ชำระเงินแล้ว เมื่อวันที่ 01/06/17