หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ภาควิชาชีวสถิติ มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี รศ.ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์