พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2560 หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติและบุคลากรภาควิชาชีวสถิติเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์