วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 นาย สุทธิศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ ศิษย์เก่าหลักสูตร วท.ม. สาขาชีวสถิติ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการนำเสนอผลงานประเภท Poster ในงาน Mahidol Quality Fair 2017 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายาติดต่อเรา

ที่อยู่:
ภาควิชาชีวสถิติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2354 8530
โทรสาร: 0 2354 8534
อีเมล์: nutkamol.cha@mahidol.ac.th
Follow us: Biostatistics, MUPH

footer logo