นายสุทธิ์ศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ ศิษย์เก่าหลักสูตร วท.ม. สาขาชีวสถิติ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการนำเสนอผลงานประเภท Poster ในงาน Mahidol Quality Fair 2017


วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 นายสุทธิ์ศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ ศิษย์เก่าหลักสูตร วท.ม. สาขาชีวสถิติ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการนำเสนอผลงานประเภท Poster ในงาน Mahidol Quality Fair 2017 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา