วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ภาควิชาชีวสถิติได้จัดงานยินดีต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาชีวสถิติ (ภาคปกติและภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อชี้แจงในเรื่องต่างๆติดต่อเรา

ที่อยู่:
ภาควิชาชีวสถิติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2354 8530
โทรสาร: 0 2354 8534
อีเมล์: nutkamol.cha@mahidol.ac.th
Follow us: Biostatistics, MUPH

footer logo