เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562 ภาควิชาชีวสถิติจัดกิจกรรมงานคืนสู่เหย้าภาควิชาครั้งที่ 1 "สานสัมพันธ์ชาวชีวสถิติและสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ" โดยมีคณาจารย์อาวุโส คณาจารย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า(ตั้งแต่รุ่นที่ 1 : 2515) จนถึงศิษย์ปัจจุบัน ทั้งหลักสูตรชีวสถิติและสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ (นานาชาติ) และผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้

ติดต่อเรา

ที่อยู่:
ภาควิชาชีวสถิติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2354 8530
โทรสาร: 0 2354 8534
อีเมล์: chukiat.viw@mahidol.ac.th
Follow us: Biostatistics, MUPH

footer logo