ภาคชีวสถิติ นำโดย รศ.ดร.จุฑาธิป ศีลบุตร หัวหน้าภาควิชาและคณาจารย์ของภาควิชา ร่วมต้อนรับคุณพร้อมบุญ พานิชภักดิ์ เลขาธิการมูลนิธิรักษ์ไทย
เพื่อพูดคุยหาความร่วมมือทางวิชาการ วิจัยและการใช้ประโยชน์ของข้อมูล ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566 ณ ภาควิชาชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดต่อเรา

ที่อยู่:
ภาควิชาชีวสถิติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2354 8530
โทรสาร: 0 2354 8534
ช่องทางติดต่อสื่อสารและร้องเรียน
อีเมล์: jutatip.sil@mahidol.ac.th

Follow us: Biostatistics, MUPH

footer logo