ข่าวประชาสัมพันธ์
 • » นักวิจัยไทยได้รับรางวัลใหญ่ Grand Prize ในงาน Seoul International Invention Fair 2020
  | รายละเอียด
 • » วันมหิดล 2563
  | รายละเอียด
 • » งานแสดงความยินดีบัณฑิต 2563
  | รายละเอียด
 • » การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีงบประมาณ 2563
  | รายละเอียด
 • » งานปฐมนิเทศภาควิชาชีวสถิติ ปีการศึกษา 2563
  | รายละเอียด
 • » งานคืนสู่เหย้าภาควิชาชีวสถิติ ปี พ.ศ. 2562
  | รายละเอียด
 • » งานคืนสู่เหย้าภาควิชาชีวสถิติ ปี พ.ศ. 2562
  | รายละเอียด
 • » งานแสดงความยินดีบัณฑิต ภาควิชาชีวสถิติ ปีการศึกษา 2561
  | รายละเอียด
 • » วันมหิดล 24 กันยายน 2562
  | รายละเอียด
 • » ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
  | รายละเอียด
 • » AUN-QA ประจำปี 2562 หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาชีวสถิติ และหลักสูตร วท.ม. สาขาสนเทศศาสตร์สุขภาพ (นานาชาติ)
  | รายละเอียด
 • » Writing Systematic Review for Publications โดย ศาสตราจารย์ ดร.อัมรินทร์ ทักขิญเสถียร (ศิษย์เก่าหลักสูตร วท.ม.ชีวสถิติ)
  | รายละเอียด

ติดต่อเรา

ที่อยู่:
ภาควิชาชีวสถิติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2354 8530
โทรสาร: 0 2354 8534
อีเมล์: chukiat.viw@mahidol.ac.th
Follow us: Biostatistics, MUPH

footer logo