นักวิจัยไทยได้รับรางวัลใหญ่ Grand Prize ในงาน Seoul International Invention Fair 2020 ที่กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี จากผลงานการพัฒนาเทคโนโลยีความจริงเสมือนผ่านแอปพลิเคชั่น เรื่อง นวดแพทย์แผนไทยแบบราชสำนักสำหรับออฟฟิศซินโดรม
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุดาณัฏฐ์ สุดทองคง และคณะ (C. Sudthongkhong, C. Noysang, Y. Domea, P. Soontornpipit, S. Praphawicha, P. Kiattikomol and C. Tharathep) ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ติดต่อเรา

ที่อยู่:
ภาควิชาชีวสถิติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2354 8530
โทรสาร: 0 2354 8534
ช่องทางติดต่อสื่อสารและร้องเรียน
อีเมล์: jutatip.sil@mahidol.ac.th

Follow us: Biostatistics, MUPH

footer logo