ข่าวประชาสัมพันธ์


 • » ภาควิชาชีวสถิติ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา

  | รายละเอียด
 • » PUBLIC HEALTH MAHIDOL HOMECOMING DAY 2023

  | รายละเอียด
 • » ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. อุทุมพร ปณิธานะรักษ์

  | รายละเอียด
 • » พิธีเปิดโครงการขยับกายสไตล์แอโรบิค เพื่อสุขภาพ

  | รายละเอียด
 • » ปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2565

  | รายละเอียด
 • » AUN-QA หลักสูตร วท.ม. สนเทศศาสตร์สุขภาพ (นานาชาติ)
  | รายละเอียด
 • » AUN-QA หลักสูตร วท.ม. ชีวสถิติ

  | รายละเอียด
 • » ขอแสดงความยินดียิ่งแด่ ศ. ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม รศ. จุฑาธิป ศีลบุตร และยินดีต้อนรับ อ. อุทุมพร ปณิธานะรักษ์
  | รายละเอียด
 • » รศ.ดร.ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์
  | รายละเอียด
 • » นักวิจัยไทยได้รับรางวัลใหญ่ Grand Prize ในงาน Seoul International Invention Fair 2020
  | รายละเอียด


หลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ     หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์สุขภาพติดต่อเรา

ที่อยู่:
ภาควิชาชีวสถิติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2354 8530
โทรสาร: 0 2354 8534
ช่องทางติดต่อสื่อสารและร้องเรียน
อีเมล์: jutatip.sil@mahidol.ac.th

Follow us: Biostatistics, MUPH

footer logo